Terk Nedeniyle Boşanma

*Eşlerden biri, evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek maksadıyla diğerini terk ettiği veya haklı bir sebep olmadan ortak konuta dönmediği takdirde, ayrılık en az altı ay sürmüş ve durum devam etmekte ise terk edilen eş terk nedenine dayanarak boşanma davası açabilir.

Terk Nedeniyle Boşanma Davası Nasıl Açılır?

*Terk nedeniyle boşanma davasının açılabilmesinin koşulları:

a. Eşi terk etmek, müşterek konuttan ayrılmak, ortak hayata son vermektir. Yine haklı neden olmadan eve dönmemektedir.

b. Müşterek konutu terk eden eş, evlilik birliğinin yüklediği görevleri yerine getirmemek kastı ile hür iradesi ile terk etmiş olmalıdır.

c. Ayrı yaşama, ayrı yaşamayı haklı gösteren nedenin ortadan kalkmasından sonra en az altı ay devam etmiş olmalıdır.

d. Davanın koşullarından bir diğeri de haklı neden olmadan eve dönmeyen ve birlik görevlerini yerine getirmemek için evi terk eden eşe mahkeme kanalı veya noter vasıtası ile ihtarda bulunulmasııdır.

*Terk nedeniyle boşanma davası nasıl açılır diyen kişilerin davada terk süreci ispatlandıktan sonra, hakim terk mutlak boşanma nedeni olduğu için boşanmaya karar vermektedir.

*Terk nedeniyle evlilik birliğinin temelinden sarsılıp sarsılmadığı araştırılmaz.

*Terk için çekilen ihtar sonrası terk eden eş eve dönerse artık terk nedeniyle boşanma davası açılamaz.

Reklamlar

Suç İşleme ve Haysiyetsiz Hayat Sürme Nedeniyle Boşanma

*Türk Medeni Kanunu md. 163 :gereğince eşlerden biri küçük düşürücü bir suç işler veya haysiyetsiz bir hayat sürer ve bu sebeplerden ötürü onunla birlikte yaşaması, diğer eşten beklenemezse, bu eş her zaman boşanma davası açabilir.

*Bu madde iki ayrı boşanma nedeni düzenlenmiştir, birisi suç işleme diğeri ise haysiyetsiz yaşam sürmedir.

Suç İşleyen Eşe Karşı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

A. Küçük Düşürücü Suç İşleme:

*Küçük düşürücü, yüz kızartıcı bir suç işleyen kişi ile evlilik sürdürmesi kimseden beklenemez.

*Kişi hırsızlık, dolandırıcılık, rüşvet, irtikap, kaçakçılık, zimmet gibi bir suç işlerse, bu toplum tarafından kabul görmez ve yüz kızartıcı bir suçtur.

*Bu suçların direk mağduru boşanmak isteyen eş olmasa bile, toplum tarafından küçük görülen fiillerle yargılanan, suç işleyen kişinin eşi olmak istemeyebilir.

*Suç işleyen eşin fiiline iştirak eden, onu suç işlemesi yönünde teşvik eden eş, bu boşanma nedenine dayanamaz.

Haysiyetsiz Yaşam Sürme Nedeniyle Boşanma Davası Nasıl Açılır?

B. Haysiyetsiz Hayat Sürme:

*Haysiyetsiz yaşam tarzı toplumun ahlak, şeref, namus, haysiyet anlayışıyla uyumsuz bir biçimde yaşamaktır.

*Haysiyetsiz yaşam biçimine örnek olabilecek bazı davranışlar: sürekli içki içmek ve kavga çıkarmak, kumar oynamak, fuhuş yaptırmak,

*Haysiyetsiz yaşamı teşvik eden, bunun için talepte bulunan eş bu boşanma nedenine dayanamaz.

*Her iki boşanma nedeni için de geçerli olan kural; davacı olan eşin bu neden ile birlikte evliliği yürütmenin kendisi açısından çekilmez hale geldiğini ispat etmek zorunda olmasıdır. Buradaki boşanma nedenleri mutlak boşanma nedenleri değil nisbi boşanma nedenidir.

*Davacı taraf boşanma için suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme olgusunu ispatlamanın yanında, bu olgunun evlilik birliğini çekilmez hale getirdiğini de ispatlamak zorundadır. Aksi halde dava reddedilecektir.

 

 

 

İlgisizlik Nedeniyle Boşanma Davası Nasıl Açılır?

İlgisizlik evlilik birliğinin temelden sarsılmasına birlikte ortak yaşamın iki taraf açısından da beklenmeyecek şekilde zedelenmesine sebep olan boşanma nedenleri arasındadır. İlgisizlik nedeniyle boşanma davası nasıl açılır diye merak eden kişilerin bu süreçte boşanma davasını açmaları gereken yetkili mahkeme Aile Mahkemesidir. İlgisizlik nedeniyle boşanma davası nasıl açılır sorusunun yanıtı bireylerin boşanma dilekçeleri ile Aile Mahkemesine başvuru yapmaları neticesinde boşanma davası açılır. Fakat boşanma davası açmaktan daha önemlisi açılacak olan boşanma davasının hukuki temellere dayandırılması ve gerekli prosedürlerin yerine getirilmesi olmaktadır.

İlgisizlik Nedeniyle Boşanma Davası Nasıl Açılır?

İlgisizlik nedeniyle boşanma davası nasıl açılır diyen bireylerin bu süreçte öne sürecekleri boşanma nedenleri ile ilgili olarak ispat yükümlülükleri bulunmaktadır. İlgisizlik nedeniyle boşanma Medeni Kanuna göre evlilik birliğinin temelinden sarsılması kapsamında değerlendirilmektedir. Bireylerin ilgisizlik nedeniyle evliliğin çekilemez kılındığı yönünde hakim kanaati oluşturmaları gerekir. O nedenle ilgisizlik nedeniyle boşanma davası nasıl açılır diyen kişilerin davayı açmak dışında bir de dava sürecini etkili yürütmeleri gerekir. Bu noktada uzman bir boşanma avukatı tarafında hukuki destek alınması önerilir. Zira ilgisizlik nedeniyle boşnam davası nasıl açılır diyen kişilerin açacakları boşanma davasının reddi durumunda üç yıl içerisinde tekrar ilgisizlik nedeniyle boşanma davası açmaları imkansızdır. Bu da bireylerin gereksiz zaman kaybına neden olmaktadır.
Diğer yandan ilgisizlik nedeniyle boşanma davası nasıl açılır diyen kişilerin boşanma avukatı tutmaları onların en kısa süre içerisinde boşanmalarının gerçekleşmesi anlamına gelmektedir. Boşanma avukatı müvekkilinin gerek en kısa sürede boşanma gerçekleştirilmesi gerekse de boşanma konuları olan velayet, mal paylaşımı, nafaka, tazminat gibi hususlar da yaşayabileceği hak kayıplarının önüne geçilmesi adınamutlak fayda sağlamaktadır.

İlgisizlik nedeniyle boşanma davası nasıl açılır diyen kişilerin bu boşanma süreci içerisinde eşleri ile her konuda hem fikir olmaları onların en kısa sürede boşanma gerçekleştirebilmeleri adına olumlu katkı yapacaktır. Zira eşlerin boşanma konularında uzlaşmış olmaları açılacak boşanma davası türünün anlaşmalı boşanma olmasına neden olur. Anlaşmalı boşanma davaları ise uzman bir boşanma avukatı ile yürütüldüğünde ortalama olarak 2 3 ay içerisinde sonuçlanmaktadır. Eşlerin boşanma süreci içerisinde anlaşma içerisinde olmamaları durumunda ise çekişmeli boşanma davası açılmaktadır. Çekişmeli boşanma davaları yıllarca sürebileceği gibi boşanma avukatı tutulması durumunda 8 9 ayda da çözülebilmektedir.

İlgisizlik Nedeniyle Boşanma Dilekçesi Nasıl Yazılır?

İlgisizlik nedeniyle boşanma davası açacak kişiler, boşanma davası açarken boşanma dilekçesi içerisinde öne süreceği hukuki sebebe uygun bir boşanma dilekçesi hazırlamalıdırlar. Yani ilgisizlik nedeniyle boşanma davası açılırken boşanmayı getiren olayların ilgisizlik olduğu ve evlilik birliğinin ilgisizlik nedeniyle temelinden sarsıldığı vurgusu yapılmalıdır. Unutulmaması gerekir ki boşanma dilekçesi, açılacak olan boşanma davasının iskeletini oluşturur ve içerisinde boşanma sonrası hak ve talepler yer alacağından, ilgisizlik nedeniyle boşanma dilekçesi titizlikle hazırlanmalıdır.

Darp Dayak Şiddet Nedeniyle Boşanma Davası

Şiddet ve darp, en ilkel davranışlardan birisidir. Evlilik içerisinde şiddet uygulamak evliliğin zarar görmesine ve şiddete maruz kalan kişi açısından boşanmayı istemeye neden olabilmektedir. Medeni Kanun’da yer alan mutlak boşanma nedenleri arasında pek kötü davranış sonucu evlilik birliğinin temelinden sarsılması kapsamında aile içi şiddet, dayak, darp, fiziksel şiddet, duygusal şiddet, kadına yönelik şiddet gibi kavramlar yer alır.  Şiddet nedeniyle boşanma davası açacak olan kişiler, maruz kaldığı kötü muameleyi boşanma davası içerisinde ispat etmelidirler. Bu ispat, hastaneden alınabilecek darp raporu, karakola yapılacak suç duyurusu, tanık beyanları, psikolog raporları gibi bir çok şekilde yapılabilir. 

 

Şiddet Nedeniyle Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Evlilik birliği içerisinde eşlerden birisinin diğer eşe karşı şiddet davranışı sergilemesi boşanma nedenleri arasında sayılmaktadır. Şiddet nedeniyle boşanma davası nasıl açılır diye merak eden bireylerin bu süreçte boşanma davası açmaları gereken yetkili mahkeme Aile Mahkemesidir. Şiddet nedeniyle boşanma davası nasıl açılır diyen kişilerin boşanma davasını açacakları yer ikamet adreslerinin bulunduğu yerdeki Aile Mahkemeleridir ve boşanma davası yalnızca burada açılır.

Şiddet nedeniyle boşanma davası nasıl açılır diye merak eden bireyler açısından boşanma davasının nasıl açılacağı karar önemli bir başka husus ise boşanma davası sürecinin hukuki prosedürlerinin nasıl yerine getirileceği olmaktadır. Zira boşanma davası süreci oldukça karmaşık bir süreç olabilmektedir. Yetkili mahkemenin tespiti, boşanma nedeni olarak öne sürülecek olan şiddet unsurunun ispatı, şiddetin ne ölçüde olduğu ve hangi şekilde gerçekleştiği, koruma talebinde bulunulup bulunulmayacağı, şiddete dair rapor alınıp alınmayacağı, boşanma davası içerisinde etkili bir savunma yapılması… gibi pek çok husus şiddet nedeniyle boşanma davası nasıl açılır diyen kişilerin boşanma sürecinde karşılaşacağı olaylardır. O nedenle bireylerin bu süreçte uzman bir boşanma avukatı tutmaları önerilmektedir.

Şiddet Nedeniyle Boşanma Davası Nerede Açılır?

Şiddet nedeniyle boşanma davası nasıl açılır diye merak eden bireylerin bu süreçte boşanma davası için gerekli belgeleri hazırlamaları gerekir. Boşanma davası dilekçesi ile birlikte yerleşim yerinin bulunduğu bölgedeki Aile Mahkemesine boşanma talebiyle başvuru yapacak bireylerin bu süreçte fiziksel şiddete maruz kalmış ise bunu hastane raporu ile kanıtlaması önemlidir. Diğer yandan şiddetin hastane raporu ile kanıtlanamayacağı durumlar da olabilir. Örneğin psikolojik şiddete maruz kalmış bireyler bu durumu tanıklar ve ya diğer argümanlar ile ispat edebilirler.

Şiddet nedeniyle boşanma davası nasıl açılır şeklinde soru yönelten kişilerin bu süreçte açacakları boşanma davası ile ilgili olarak gerekli hukuki temeli sağlayamamaları durumunda açacakları boşanma davası reddedilecektir. Bilindiği gibi boşanma davasının reddi söz konusu olduğunda 3 yıl içerisinde tekrar şiddet nedeniyle boşanma davası açılamamaktadır. O nedenle bireylerin bu süreç içerisinde böylesi bir durum ile karşılaşmamaları adına boşanma avukatı tutmaları önerilmektedir.

Boşanma avukatı şiddet nedeniyle boşanma davası nasıl açılır diyen kişilerin boşanma sürecinde ihtiyaç duydukları hukuki desteği sağlayarak kolay bir boşanma süreci atlatılmasına olanak sağlamaktadır. Bunun dışında boşanma avukatı müvekkilinin boşanmadan doğabilecek olan velayet, mal paylaşımı, nafaka ya da tazminat gibi konularda ki hak kaybını da önleyecektir.

Şiddet nedeniyle boşanma davası açacak kişiler açısından şiddetin nasıl gerçekleştiği açılacak olan boşanma davasını da direk olarak etkilemektedir. Şiddetin bireyin yaşamını tehdit edecek şekilde cereyan etmesi durumunda bireyler hayata kast nedeniyle boşanma davası açabilirler. Hayata kast nedeniyle açılacak boşanma davaları daha kısa sürede sonuçlandırılabilmektedir. Bunun nedeni hayata kast şeklinde gerçekleşen şiddete 2. kez maruz kalınmasının önlenmeye çalışılmasıdır.

Şiddet Nedeniyle Boşanma Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Şiddet nedeniyle boşanma davası açarken, boşanma dilekçesi içerisinde bireyler, boşanmadan doğan olayların nasıl gerçekleştiği, şiddet unsurunun nasıl cereyan ettiği konularına ve elindeki kanıtlara değinerek güçlü bir boşanma dilekçesi hazırlamalıdırlar. Burada bireylere tavsiyemiz, boşanma dilekçesi örneği üzerinden kendilerine boşanma dilekçesi hazırlamamalarıdır. Zira her evlilik içerisinde kendi dinamiğini barındıracağından her boşanma da birbirinden farklı olmaktadır. Bu nedenle boşanma dilekçesi kişiye ya da evliliğe özel olarak hazırlanmalıdır. Ayrıca boşanma dilekçesi açılacak olan davanın iskeletini oluşturacağından dolayı mutlaka hukuki altyapıya uygun olmalıdır. Bireyler şiddet nedeniyle boşanma dilekçesi hazırlarken hukuki bilgi ve deneyime sahip olan boşanma avukatları tarafından destek alabilirler.

Aile İçi Şiddet Kapsamı İçerisinde Neler Vardır?

Şiddet nedeniyle boşanma davası nasıl açılır diyen kişiler açısından şiddet fiziksel şiddet, duygusal şiddet şeklinde farklılık gösterebileceği gibi eşlerden birisinin diğer eşe karşı işleyebileceği yada müşterek çocuklara karşı şiddet şeklinde de ortaya çıkabilmektedir. Ayrıca üvey çocuğa karşı uygulanan şiddet nedeniyle boşanma davası da açılabilmektedir.

 

Boşanmada Şiddet Uygulayan Kişi Kusurludur!

Şiddet nedeniyle boşanma davalarında bu davranışı sergileyen kişi, boşanmayı getiren olaylar üzerinde kusurlu olacağından dolayı, dava sonucunda nafaka, velayet, tazminat gibi hukuki sonuçlarda sorun yaşayacaktır. Boşanma davalarında öne sürülen gerekçenin haklılığının savunulması ya da bireylerin kendisine yöneltilen suçlama için kendisini doğru şekilde savunması hak kaybı yaşanmaması adına önemlidir. Bu yüzden boşanma davalarında mutlaka uzman bir boşanma avukatı tarafından destek alınması önerilir.